Fase 2 - tilslutningen af foreningerne

Fase 2 : Tilslutning af foreninger

Interessen i at få Fibernet i Avedørelejren har været rigtig stor og det er tegner positivt for fase 2, hvor hver forening i lejren skal indgå en skriftlig aftale med TDC NET om, at de må arbejde på hver foreningsgrund for at tilslutte fibernettet.

Alle foreningerne i lejren har nu indgået en tilslutningsaftale med TDC NET.

Grundet Corona situationen samt ekspeditionstid på indhentelse af tilladelser fra Hvidovre kommune bliver opstarten af fase 2 desværre ca. 4 uger forsinket. Hvidovre kommune har givet tilladelse og dispensation til, at der på udvendige facader godt må opsættes fiberbokse samt laves kabelføring skjult i rør af galvaniseret stål.

Det betyder i praksis ikke, at al kabelføring og bokse skal monteres på udvendige facader, da det f.eks. i nogen foreninger giver bedst mening at trække fiber ind et enkelt sted fra facaden og føre det videre ud via loftet eller i foreninger med opgange, kan det være mere hensigtsmæssigt at benytte opgangene.

Næste led i projektet bliver derfor, at entreprenøren sammen med en repræsentant fra Grundejerforeningens bestyrelse kommer ud til en besigtigelse af hver forening for at få et overblik over hvordan kabelføring og bokse skal opsættes i samråd med et tegningsberettiget bestyrelsesmedlem.

Så snart TDC NET og entreprenøren melder klar, vil hver bestyrelse blive kontaktet for at aftale dato og tid for besigtigelse.

Hold øje med siden her for yderligere opdateringer.


Spørgsmål?

Find svar under ofte stillede spørgsmål

Luk menu