Ofte stillede sprørgsmål

TDC NET betaler regningen.

Det er altså hverken dig eller din forening, som ender med regningen for at få fibernettet lagt i jorden eller opsat i din bolig.  TDC NET ligger fibernettet i jorden for at være klar til fremtidens behov, da danskernes internetforbrug er femdoblet på under seks år. Krav til hastighed og stabilitet er blevet endnu højere, og det er derfor vigtigt at kunne imødekomme de behov, der allerede er og opstår i fremtiden. For TDC NET er det en investering i fremtiden.

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til beboermøde omkring fase 2, hvor hver forening skal beslutte om man ønsker hele foreningen tilsluttet.

Der kommer meget mere information omkring dette senere her på siden.

Du kan ringe til TDC NET på 70 10 00 60 mandag til fredag mellem 8:00-17:00.

Fase 1 af nedgravningen af fibernet i Avedørelejren er estimeret til at vare ca 10 uger og blev påbegyndt i februar 2020.

Ja.

TDC NET er underlagt strenge krav omkring reetablering af området, der graves i. Der bliver ligeledes foretaget billededokumentation både før og efter gravet arbejdet samt ført tilsyn fra Hvidovre kommune.

Derudover har Grundejerforeningen løbende en dialog med ledelsen for gravearbejdet efter behov.

Du kan sende en klage pr mail til fiberplan@danskkabeltv.dk eller ringe på tlf. 43 32 47 47

Hvis der opstår kabelbrud, som følge af gravearbejdet, så er det din udbyder af strøm, TV eller internet, der straks skal kontaktes og oplyses om skaden. Dette er for at få påbegyndt fejlretningen så hurtigt som muligt.

Hvis du mener at reetablering af fortov, græsplæner mv. er mangelfuld efter fiberen er gravet ned, skal der gøres opmærksom på at den endelige retablering, først finder sted når vi når afslutningen af nedgravningen i fase 1.

Gravearbejderne er hele tiden underlagt, at de ikke må lade for meget stå åbent og tilstræber derfor at lukke så meget som muligt af det, de graver op samme dag.

Der kan sendes en mail (gerne med billeder) til fiberplan@danskkabeltv.dk eller ringe på 43 32 47 47.

Husk at angive den adresse det vedrører i emnefeltet i mailen. 

Hvis det er føring fra vej og ind til boligen så tilbydes der placering af fiberinstallationen på nærmeste husmur fra vejen og evt. 1 meter ned af hver side. Det er ikke muligt at foretage noget af arbejdet selv, bruge eget trækrør eller betale sig til en anden placering/gravning. Placeringen af fiberstik, og dermed også føring, aftales ved besøget i samarbejde med vores tekniker, som desuden kan svare på yderligere spørgsmål.

Stadig spørgsmål?

Benyt kontakt formularen

Luk menu